XIX Międzynarodowy Ekstremalny Maraton Pieszy KIERAT 2024
19th International Extreme Walking Marathon KIERAT 2024
Strona główna
Homepage
Regulamin
Regulations
Zgłoszenia
Application forms
Uczestnicy / Participants
Wyniki / Results
Galeria / Gallery
Mapy / Maps
Archiwum / ArchivePrzed sprawdzeniem statystyki i listy startowej odśwież stronę

odśwież

XIX MEMP KIERAT 2024 - STATYSTYKA / STATS
(z uwzględnieniem rezygnacji / including the resignations)
Liczba zgłoszeń / Number of applications:
Kobiety / Women: --- ; Mężczyźni / Men: --- ; Razem / Total: --- ;
ostatnia aktualizacja / last update: 2023-11-03 22:00

Liczba wpłat wpisowego / Number of fee payments: --- ;
ostatnia aktualizacja / last update: 2023-11-03
(wg daty księgowania wpłaty na koncie organizatora)
W razie braku potwierdzenia wpłaty na liście po upływie 3 dni roboczych od jej
dokonania, prosimy o przesłanie skanu dowodu wpłaty lub potwierdzenia
dokonania przelewu na adres
kierat2004@wp.pl

Liczba wolnych miejsc / number of availability:
wg liczby zgłoszeń / by number of applications: 800 /800;
wg liczby wpłat wpisowego / by number of fee payments: 800 /800;

Wiek uczestników / Age of participants:
Średni / Average: -- lat / years; ( -- - -- );

Liczba zapisanych osób, które już startowały w "Kieracie" / Number of persons who have already competed in "Kierat": --- ;

LISTA STARTOWA / STARTLIST - KIERAT 2024
(w kolejności alfabetycznej; numery startowe będą przydzielane podczas rejestracji)
(in alphabetical order; starting numbers will be assigned during registration)


UWAGA / NOTE
kolumna "KST" (doświadczenie) / column "AST" (experience)
"0" - pierwszy start w "Kieracie" / first start in "Kierat"
"1" - Kolejny STart w "Kieracie" / Another STart in "Kierat"

kolumna "WP" (wpisowe) / column "FEE"
"TAK" - wpisowe wpłynęło na rachunek bankowy organizatora / payment received on the bank account of the organizer;
"----" - wymagane potwierdzenie wpłaty przy rejestracji / the confirmation of payment should be presented at registration in competition office.
"TAK!" - wymagana dopłata przed startem / payment is required prior to the start.

kursywą wyróżniono nazwiska osób, które nie potwierdziły startu w nowym terminie.
Lista nie jest aktualizowana automatycznie - każde zgłoszenie musi być zaakceptowane przez moderatora
NAZWISKO I IMIĘ
SURNAME AND NAME
KRAJ / MIASTO
COUNTRY / CITY
KLUB / DRUŻYNA
CLUB / TEAM
KST
AST
WP
FEE
--- --- --- 0 ----
NAZWISKO I IMIĘ
SURNAME AND NAME
KRAJ / MIASTO
COUNTRY / CITY
KLUB / DRUŻYNA
CLUB / TEAM
KST
AST
WP
FEE
Osoby, przy których nazwisku widnieje "0" w kolumnie KST, mimo że w przeszłości startowały już w Kieracie, proszone są
o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej. Niezgodności mogą wynikać z błędu w imieniu lub nazwisku, tzw. literówki, popełnionego przy wczytywaniu danych z formularza zgłoszeniowego, zmiany nazwiska (dotyczy w szczególności naszych pań) lub zastosowania zdrobnienia imienia np. Jan/Janek.
Potraktowanie zawodnika doświadczonego jako debiutanta ma wpływ wyłącznie na klasyfikację wieczystą maratonu Kierat.
W przeszłości zdarzały się pojedyńcze przypadki, że jedna osoba figurowała w tej klasyfikacji dwukrotnie.