XVIII Międzynarodowy Ekstremalny Maraton Pieszy KIERAT 2023
18th International Extreme Walking Marathon KIERAT 2023
Strona główna
Homepage
Regulamin
Regulations
Zgłoszenia
Application forms
Uczestnicy / Participants
Wyniki / Results
Galeria / Gallery
Mapy / Maps
Archiwum / ArchivePrzed sprawdzeniem statystyki i listy startowej odśwież stronę

odśwież

XVIII MEMP KIERAT 2023 - STATYSTYKA / STATS
(z uwzględnieniem rezygnacji / including the resignations)
Liczba zgłoszeń / Number of applications:
Kobiety / Women: 3 ; Mężczyźni / Men: 24 ; Razem / Total: 27 ;
ostatnia aktualizacja / last update: 2022-01-29 00:36

Liczba wpłat wpisowego / Number of fee payments: 27 ;
ostatnia aktualizacja / last update: 2021-06-04
(wg daty księgowania wpłaty na koncie organizatora)
W razie braku potwierdzenia wpłaty na liście po upływie 3 dni roboczych od jej
dokonania, prosimy o przesłanie skanu dowodu wpłaty lub potwierdzenia
dokonania przelewu na adres
kierat2004@wp.pl

Liczba wolnych miejsc / number of availability:
wg liczby zgłoszeń / by number of applications: 773 /800;
wg liczby wpłat wpisowego / by number of fee payments: 773 /800;

Wiek uczestników / Age of participants:
Średni / Average: 40 lat / years; ( 25 - 69 );

Liczba zapisanych osób, które już startowały w "Kieracie" / Number of persons who have already competed in "Kierat": 13 ;

LISTA STARTOWA / STARTLIST - KIERAT 2022
(w kolejności alfabetycznej; numery startowe będą przydzielane podczas rejestracji)
(in alphabetical order; starting numbers will be assigned during registration)


UWAGA / NOTE
kolumna "KST" (doświadczenie) / column "AST" (experience)
"0" - pierwszy start w "Kieracie" / first start in "Kierat"
"1" - kolejny start w "Kieracie" / another start in "Kierat"

kolumna "WP" (wpisowe) / column "FEE"
"TAK" - wpisowe wpłynęło na rachunek bankowy organizatora / payment received on the bank account of the organizer;
"----" - wymagane potwierdzenie wpłaty przy rejestracji / the confirmation of payment should be presented at registration in competition office.
"TAK!" - wymagana dopłata przed startem / payment is required prior to the start.

kursywą wyróżniono nazwiska osób, które nie potwierdziły startu w nowym terminie.
Lista nie jest aktualizowana automatycznie - każde zgłoszenie musi być zaakceptowane przez moderatora
NAZWISKO I IMIĘ
SURNAME AND NAME
KRAJ / MIASTO
COUNTRY / CITY
KLUB / DRUŻYNA
CLUB / TEAM
KST
AST
WP
FEE
Baranowski Jan PL Warszawa ---- 1 TAK
Benedyk Mateusz PL Wrocław Podatki to kradzież 1 TAK
Błaszkowiak Błażej PL Karwiany ---- 0 TAK
Ciuła Piotr PL Podegrodzie BridgeTeam 0 TAK
Cuchra Paweł PL Koluszki turbożółwie 0 TAK
Curzydło Krzysztof PL Gdańsk ---- 0 TAK
Dobrochowski Robert PL Lubliniec ---- 0 TAK
Drożdżyński Krzysztof PL Klęk KB Powstaniec Stryków 1 TAK
Foryś Adam PL Sochaczew SMAK Maraton Warszawa 1 TAK
Glanas Dariusz PL Kraków ---- 1 TAK
Jabłoński Rafał PL Zabrze Złamane Wiosło 1 TAK
Jakubiak Wojciech PL Warszawa ---- 0 TAK
Kołakowski Krzysztof PL Łaziska Górne Formacja Śląsk 1 TAK
Kostrzon Maciej PL Pionki Sfora BMK 0 TAK
Kościaniuk Andrzej PL Warszawa ---- 1 TAK
Kulis Bartosz PL Zawiercie ---- 0 TAK
Mąsior Wojciech PL Zawada ---- 1 TAK
Mucha Miłosz PL Szczawa Gardonie279 0 TAK
Obarski Norbert PL Kielce ---- 1 TAK
Perzak Ewa PL Skrzynki ---- 0 TAK
Pilarski Mateusz PL Jabłonna ---- 0 TAK
Romaniec Krzysztof PL Wieliczka ---- 0 TAK
Stępień Franciszek PL Warszawa San Escobar Team 1 TAK
Szymczyk Arkadiusz PL Nowy Targ ---- 0 TAK
Trzaska Marcin PL Kraków ---- 1 TAK
Wajda Wioletta PL Wiercany ---- 0 TAK
Zając Anna PL Warszawa SKPB Warszawa / Zajopol i Wropolex 1 TAK
NAZWISKO I IMIĘ
SURNAME AND NAME
KRAJ / MIASTO
COUNTRY / CITY
KLUB / DRUŻYNA
CLUB / TEAM
KST
AST
WP
FEE
Osoby, przy których nazwisku widnieje "0" w kolumnie KST, mimo że w przeszłości startowały już w Kieracie, proszone są
o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej. Niezgodności mogą wynikać z błędu w imieniu lub nazwisku, tzw. literówki, popełnionego przy wczytywaniu danych z formularza zgłoszeniowego, zmiany nazwiska (dotyczy w szczególności naszych pań) lub zastosowania zdrobnienia imienia np. Jan/Janek.
Potraktowanie zawodnika doświadczonego jako debiutanta ma wpływ wyłącznie na klasyfikację wieczystą maratonu Kierat.
W przeszłości zdarzały się pojedyńcze przypadki, że jedna osoba figurowała w tej klasyfikacji dwukrotnie.