XV Międzynarodowy Ekstremalny Maraton Pieszy KIERAT 2018
Strona główna
Regulamin
Zgłoszenia
Uczestnicy
Wyniki
Galeria
Mapy
Archiwum


ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy lub pocztą tradycyjną na adres:
Biuro Turystyczne "LimaTur",
34-600 Limanowa, ul. M. Mordarskiego 6,
z dopiskiem KIERAT 2018
będą przyjmowane do 21 maja br. lub do wyczerpania limitu miejsc.
Zgłoszenie po tym terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń i może być przyjęte wyłącznie po indywidualnym uzgodnieniu z organizatorami.
Zgłoszenie staje się ważne z chwilą wpłaty wpisowego.
Liczba zgłoszeń ograniczona - maksimum 800 osób.

Wpisowe w wysokości 110 zł od uczestnika należy wpłacić na konto bankowe:
B.T. LIMATUR, 34-600 Limanowa, ul. M. Mordarskiego 6,
Bank Spółdzielczy Limanowa 24 8804 0000 0070 0002 2552 0006,
wpisując w rubryce "tytuł wpłaty" nazwę KIERAT 2018 oraz imię i nazwisko uczestnika, którego wpłata dotyczy. Jeżeli wpłata jest dokonywana jednym przelewem za kilka osób (maks. 3), należy podać ich imiona i nazwiska.
Wpisowe dla zawodników posiadających własną kartę tCard, pCard, SI-Card6 lub nowszą jest obniżone o 5 zł.
Wpłaty należy dokonać w terminie do 21 maja br. (data księgowania na koncie organizatora).
Potwierdzenie wpłaty wpisowego należy okazać podczas rejestracji w biurze zawodów.

Uwaga:
W razie rezygnacji osoby zgłoszonej z udziału w maratonie, ma ona obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie organizatorów poprzez formularz rezygnacji, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
W przypadku rezygnacji do 21 maja br. włącznie, wpisowe zostanie zwrócone na rachunek bankowy, z którego zostało przelane z potrąceniem opłaty manipulacyjnej w wysokości 15 zł. Osobom, które zrezygnują po zamknięciu listy startowej, nie zwracamy wpisowego.