XIII Międzynarodowy Ekstremalny Maraton Pieszy KIERAT 2016
Strona główna
Regulamin
Zgłoszenia
Uczestnicy
Wyniki
Galeria
Mapy
Archiwum


ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy lub pocztą tradycyjną na adres:
Biuro Turystyczne "LimaTur",
34-600 Limanowa, ul. M. Mordarskiego 6,
z dopiskiem KIERAT 2016
będą przyjmowane do 16 maja br.
Zgłoszenie po tym terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń i może być przyjęte wyłącznie po indywidualnym uzgodnieniu z organizatorami.
Zgłoszenia bezpośrednio przed startem nie będą przyjmowane.
Zgłoszenie staje się ważne z chwilą wpłaty wpisowego.
Uwaga:
W razie rezygnacji osoby zgłoszonej z udziału w maratonie, ma ona obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie organizatorów poprzez formularz rezygnacji, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
W przypadku rezygnacji do 16 maja br. włącznie, wpisowe zostanie zwrócone na rachunek bankowy, z którego zostało przelane z potrąceniem opłaty manipulacyjnej w wysokości 15 zł. Osobom, które zrezygnują po zamknięciu listy startowej, nie zwracamy wpisowego.

UWAGA!
Osoby, które wpłacą wpisowe z opłatą za hotel "Siwy Brzeg" lub "Dom Pielgrzyma" po wyczerpaniu miejsc, będą wpisane na rezerwową listę hotelową.
Miejsce w hotelu "Siwy Brzeg" lub "Domu Pielgrzyma" zostanie przydzielone w razie rezygnacji uczestnika, który miał rezerwację miejsca. Jeżeli do dnia zawodów, żadne miejsce się nie zwolni, osoba taka zostanie zakwaterowana w szkole w warunkach turystycznych, zaś nadpłata zostanie zwrócona podczas rejestracji w biurze zawodów. Dlatego przed dokonaniem wpłaty prosimy o sprawdzenie statystyki zgłoszeń.
Przy nazwiskach osób oczekujących na hotel "Siwy Brzeg" lub "Dom Pielgrzyma"
pojawi się oznaczenie HR lub DR do czasu zwolnienia miejsca hotelowego.

Wpisowe w wysokości 80 zł 110 zł od uczestnika (nocleg w warunkach turystycznych - trzeba posiadać własny śpiwór i karimatę), 150 zł 180 zł (nocleg w domu pielgrzyma - ilość miejsc ograniczona) lub 166 zł (nocleg w hotelu - ilość miejsc ograniczona) należy wpłacić na konto bankowe:
B.T. LIMATUR, 34-600 Limanowa, ul. M. Mordarskiego 6,
Bank Spółdzielczy Limanowa 24 8804 0000 0070 0002 2552 0006,
wpisując w rubryce "tytuł wpłaty" nazwę KIERAT 2016 oraz imię i nazwisko uczestnika, którego wpłata dotyczy. Jeżeli wpłata jest dokonywana jednym przelewem za kilka osób (maks. 3), należy podać ich imiona i nazwiska.
Wpisowe dla zawodników posiadających własną kartę tCard, pCard, SI-Card6 lub nowszą jest obniżone o 5 zł.
Wpłaty należy dokonać w terminie do 6 maja br.
Po tym terminie wpisowe wzrasta o 30 zł
.
Potwierdzenie wpłaty wpisowego należy okazać podczas rejestracji w biurze zawodów.

UWAGA!
W hotelu "Siwy Brzeg" pokoje 3 i 4 osobowe z łazienką.
W "Domu Pielgrzyma" pokoje 2 osobowe i typu studio (6-7 os.), łazienki wspólne
w korytarzu (trzeba mieć własny ręcznik).
Nie dysponujemy pokojami 1-osobowymi.
Nie kwaterujemy osób towarzyszących. Hotel, DP i szkoła wyłącznie dla zawodników.