XVI Międzynarodowy Ekstremalny Maraton Pieszy KIERAT 2019
16th International Extreme Walking Marathon KIERAT 2019
Strona główna
Homepage
Wyniki / Results
Galeria / Gallery
Archiwum / ArchiveWYNIKI MEMP KIERAT 2019
RESULTS OF IEWM KIERAT 2019

Wyniki XVI MEMP Kierat 2019 (pdf)
Results of 16th IEWM KIERAT 2019 (pdf)

Wyniki szczegółowe XVI MEMP Kierat 2019 (pdf)
Detailed results of 16th IEWM KIERAT 2019 (pdf)