Kierownik Maratonu Andrzej Pilawski wita przybyłych gości
fot. Franciszek Natanek