Zakończenie imprezy.
Od lewej: Andrzej Pilawski (Kierownik Maratonu), Tomasz Baranowski (Sędzia),
Andrzej Sochoń (Sędzia Główny), Krzysztof Gajdziński (Sędzia), dr Zygmunt Chaja (Lekarz Maratonu)