Zakończenie imprezy.
Szczególne gratulacje odbiera Krystyna - jedyna kobieta i najwytrwalsza zawodniczka Kieratu 2004.