Zakończenie imprezy.
Kierownik Maratonu wręcza dyplom jednemu ze zwycięzców - Jerzemu Kryjomskiemu z Chrzanowa.