PK 3 - W bacówce odpoczywa przed dalszym marszem Krystyna ze swymi gorylami: Damianem i Grzegorzem.