PK 1 - Kuba i Łukasz postanowili nie biec, lecz zachować spokojne i równe tempo marszu